سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال طبیبانه

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

آزمونک مروری علوم تشریحی دندان پزشکی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:30 دقیقه

آزمون لیسانس به پزشکی همراه مشاور 13 بهمن 1401
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه

آزمون لیسانس به پزشکی همراه مشاور 1 دی 1401
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه

آزمونک جمع‌بندی پاتولوژی+ایمونولوژی دندانپزشکی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:20 دقیقه

آزمون لیسانس به پزشکی همراه مشاور 26 آبان 1401
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه