سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال ایران‌مد‌کلاب

ایران‌مدکلاب (I.M.C)

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

علوم پایه پزشکی شهریور 1402
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:200 دقیقه

آزمونک جراحی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:15 دقیقه

آزمونک مروری دروس داخلی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:10 دقیقه

ازمون 21 دی همراه مشاور . سومین ازمون بودجه بندی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه

کوئیز باکس اول برنامه مدیوم و لارج
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:45 دقیقه