سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال طبیبانه

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

آزمون مروری باکس ۲_ پلن لانگ
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:20 دقیقه

ازمون 2 اذر همراه مشاور . دومین ازمون بودجه بندی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه

آزمون مروری باکس یک_پلن لانگ
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:20 دقیقه

بانک تست انقلاب اسلامی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:9999 دقیقه

بانک تست معارف اسلامی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:9999 دقیقه