سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال طبیبانه

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

Hi

جدیدترینها

آزمون جامع دندان‌پزشکی باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:195 دقیقه

آزمون جامع پزشکی باشگاه سیب سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:180 دقیقه

آزمونک ژنتیک و ایمونولوژی و پاتولوژی «برنامه مدیوم-دندان‌پزشکی» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:30 دقیقه

آزمونک انگل، بافت‌شناسی و معارف «برنامه مدیوم» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:36 دقیقه

آزمونک بیوشیمی، انگل و میکروب‌شناسی «برنامه مدیوم» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:40 دقیقه