سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال طبیبانه

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

نمونه سوال اصول خدمات بهداشت رفرنس جدید
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:120 دقیقه

نمونه سوال انقلاب و اندیشه اسلامی رفرنس جدید
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:120 دقیقه

پره‌انترنی شهریور 1401
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:250 دقیقه

آزمونک مروری فیزیولوژی و بیوشیمی و میکروب‌شناسب و انگل‌شناسی- دندان‌پزشکی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:70 دقیقه

آزمونک مروری بیوشیمی و میکروب‌شناسی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:60 دقیقه